24 oktober 2012

Var hade världen varit utan FN-samarbetet?


Idag är det FN-dagen, som firas till minne av att det mellanstatliga samarbetets ramar trädde i kraft 1945.

Jag blev precis varse att man 1971 rekommenderade världens länder att göra dagen till allmän helgdag! Varför det inte blev så vet jag inte men tänk vad fint det skulle vara! Jag röstar för fler helgdagar till minne av människors gränsöverskridande vilja att komma överens och göra världen bättre!

Med firandet av FN dagen uppmärksammas, i de 193 medlemsstaterna, FNs syften, målsättningar och resultat, vilka kortfattat bygger på dessa fyra punkter:

       Att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
       Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.
       Att genom internationellt samarbete främja utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.
       Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål.

Även om FN ofta får kritik för att vara en, i mångt handlingsförlamad organisation, som styrs av supermakternas högst subjektiva intressen och inflytande på mindre stater, så är den ändå en kraft i världsordningen som vi inte hade kunnat vara utan.

Hur hade det sett ut om vi inte hade haft FNs fredsstyrkor? Vad hade hänt om inte FN medlade i konflikter eller skickade katastrofhjälp till drabbade områden?

Vad hade världen varit idag, 68 år efter Förintelsen om resolutionen om de mänskliga rättigheterna aldrig skrivits? Eller barnkonventionen? Vad hade vi haft att jobba med om inte den hade funnits?

Det räcker dock inte med ord på papper, det är helt sant, men det finns grader i helvetet och det är upp till oss alla att använda och sätta de verktyg som finns till hands i arbete.

Sitt inte bara där! Gå ut och visa att du finns och att du bryr dig! Som ett exempel kan man gå förbi T-centralen och delta i aktiviteterna som anordnas! Här uppmärksammas bland annat milleniemålen och man kan delta i Speakers Corner!


Gratis på FN-dagen!

1 kommentar: