11 juni 2009

tankar kring svår uppgift

Mina studier är tänkta att täcka ett brett område. Jag studerar allt från gamla politiska teorier till hur förvaltning och medborgarrätt fungerar idag. Internationella relationer, utvecklingsstudier och nationalekonomi, allt ingår det i det som min examen skall representera. Min C-uppsats skall spegla alla dessa kunskaper och lite till. Den ska spegla mitt intresse och det jag i framtiden skulle önska att få ägna mitt yrkesverksamma liv åt.

 
Så hur väljer jag ut ett uppsatsämne och en frågeställning till en studie som skall rymmas på 25 ynka A4? Hur väljer jag ett ämne som inte är för stort och en fråga som faktiskt går att besvara? Hur hittar jag den rätta infallsvinkeln och det rätta materialet? Hur skall jag, lilla oerfarna jag, klara av att utföra och färdigställa ett forskningsarbete värdigt att kallas C-uppsats i en Politices kandidatexamen?

 
Det blir svårt, och jag får slita mitt hår, men förhoppningsvis får jag en bra handledare och kanske har jag fördel av att vara ute i god tid med mina funderingar. Jag har börjat leta forskningsrapporter av intresse. Jag försöker läsa in mig på de områden som jag någonstans i mitt undermedvetna ändå bestämt mig för att jag måste fokusera på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar